50 ÅR MED SPORTEN!

Paramecanic AB startade sin verksamhet 1971, i samråd med Svenska Fallskärmsförbundet, för att täcka behovet av periodisk kontroll av  fallskärmsklubbarnas räddningsutlösare.

Under 45 års verksamhet har vi samlat erfarenheter och kunnande vid praktisk användning av räddningsutlösare, såväl vid egna fallskärmshopp som vid elevutbildning.

Paramecanic  funktionskontrollerar, justerar och reparerar räddningsutlösare i egen verkstad.

I dag har Paramecanic kompetens som SFF Fallskärmskontrollant.

Paramecanic är av Svenska Fallskärmsförbundet, Luftfartsverket, FMV och FXC Corp godkänd som verkstad för test, justering och reparation av KAP3, SENTINEL MK2000 och FXC 12000

PARAMECANIC AB är representant för FXC CORPORATION i Europa och svarar för försäljning, funktionskontroll, justering och reparation. Vi har alla reservdelar på lager  för att kunna ge snabb service till fallskärmsklubbarna i Europa.

Paramecanic har sammanställt ett utbildningsprogram för instruktörer/hoppmästare, för att garantera ett riktigt handhavande av FXC 12000.

Testutrustning, jiggar och verktyg överensstämmer med FXCs krav och önskemål för FXCs serviceverkstäder.

Paramecanic återför alltid sina erfarenheter till tillverkare och användare via testprotokoll. Materielvarningar utfärdas i samråd med SFF och förslag till konstruktionsändringar eller iakttagelser som visar bristande kvalitet återföres alltid till tillverkare av utlösare eller fallskärmar.

Paramecanic har allt sedan FXC12000 introducerades på den svenska marknaden 1981, i dator samlat varje individs testvärden och avvikande iakttagelser vid den periodiska 1 eller 2 års kontrollen.


Som framgår ovan har vi kunnandet, erfarenheten och de civila fallskärmshopparnas förtroende!

      

Vi är beredda att ta fler uppdrag!


Är av Svenska Fallskärmsförbundet, Luftfartsverket, Försvarets Materielverk och FXC Corporation i USA godkänd som verkstad för test, justering och reparation av fallskärmsutlösare.

PARAMECANIC utför den periodiska kontrollen av Din räddnings- utlösare på några dagar.

PARAMECANIC justerar, reparerar och byter reservdelar på Din räddningsutlösare vid behov.

PARAMECANIC har testat fallskärmsutlösare i 45 år.

PARAMECANIC utfärdar alltid test- och åtgärdsprotokoll.

PARAMECANIC ger Dig snabb service om du bokar tid.

PARAMECANIC servar även Din höjdmätare.

PARAMECANIC har öppna kanaler via tullmyndigheten.

PARAMECANIC har både instruktörs- och fallskärmskontrollant-behörighet.

PARAMECANIC är godkänd verkstad av:

Svenska Fallskärmsförbundet
Luftfartsverket
FXC Corporation, USA 

                                                        

 PARAMECANIC FUNKTIONSKONTROLLERAR DIN FXC. PRIS SEK 500:-.

 PARAMECANIC JUSTERAR HÖJD ELLER HASTIGHET. PRIS SEK 400:-/st

 

Copyright PARAMECANIC AB 2021

Vi har reservdelar för KAP3.

Vi testar och kan även reparera.
KAP-3 Info (på Tyska)


Läs mer!
Kontroll av FXC

Funktionkontroll FXC
PRIS SEK 500:-
Justerar HÖJD eller HASTIGHET
PRIS SEK 400:-/st


Läs mer!