Paramecanic AB:

 • gör den periodiska kontrollen av din räddningsutlösare på några dagar.
 • justerar, reparerar och byter reservdelar på din räddningsutlösare vid behov.
 • funktionskontrollerar din räddningsutlösare.
 • justerar höjd eller hastighet.
 • provar din räddningsutlösare direkt efter leverans från tillverkaren - ankomstkontrollerar.
 • har testat fallskärmsutlösare i 50 år.
 • utfärdar alltid test- och åtgärdsprotokoll.
 • ger dig snabbare service om du bokar tid.
 • kontrollerar även din höjdmätare.
 • har behörighet som fallskärmskontrollant.
 • är godkänd verkstad av Svenska Fallskärmsförbundet, Luftfartsverket, FXC Corporation i USA och
 • Försvarets Materielverk. 
 • lämnar alltid kostnadsförslag före åtgärd vid eventuella större reparationer.
 • säljer nya och begagnade FXC 12000