Skötsel och kontroll

Kontroll av FXC 12000

  • Ankomstkontroll före första montage på fallskärm.
  • Periodisk kontroll enligt SFF anvisning 603:07 och 603:08.

Underhåll

Observera: FXC 12000 får inte avfyras utan belastning.

1. FXC 12000 är ett känsligt instrument. För att bevara dess pålitlighet får användare INTE:

  • släpa det i sand
  • utsätta det för någon form av vätska
  • förändra, missbruka, trampa på eller utsätta enheten för slag och stötar

2. FXC Corporation eller av annan godkänd verkstad utför en komplett funktionstest (gratis under garantitiden). Skulle reparation eller utbyte av delar bli nödvändigt preciserar FXC Corp. eller Paramecanic AB, Sverige,  kostnaden för kunden innan enheten repareras

3. Har användaren något som helst tvivel om FXC 12000 fungerar eller ej, skickar han tillbaka enheten för gratis genomgång (under garantitiden).

4. Om FXC 12000 har utsatts för någon form av vätska måste den sändas tillbaka till FXC/PAM för fullständig demontering.

5. När en enhet återsändes till FXC/PAM skall avsändaren betala frakten och FXC/PAM returnerar enheten mot faktura eller postförskott.

6. Internationella kunder skickar flygpaket och uppger ett värde under 1000 SEK till  tullmyndigheten. I annat fall tillkommer tullkostnader som läggs på reparationskostnaden.

Periodisk genomgång
Om FXC 12000 användes på ett reservhölje måste den funktiontestas i undertryckskammare av godkänd verkstad vid varje ompackning.

Om enheten användes på en huvudfallskärm måste den funktionstestas i undertrycks kammare 1 gång per år. Kontakta  Paramecanic AB för mer information. Se SFF 603:07 och 603:08.

Observera: Alla FXC 12000 skall vara uppdaterade till revision "J" för att få användas.