Montering

Innan FXC 12000 monteras på reservfallskärmen måste följande vara utfört:

  • Ankomstkontroll före första montage på fallskärm.
  • Periodisk kontroll före montage på ny eller samma fallskärm.
  1. FXC`s monteringsplatta (bild 9 A) måste föras in så långt det går i den befintliga "ripcord" - fickan och sys fast på höljets flik (se bild 3). En standardögla måste sys på plattan (bild 3) som fäste för sidoamortisören.
  2. FXC 12000 aktiveras genom att dragfjädern spänns och öglan på FXC´s kabelförlängning sättes fast på huvudkabelns sprint, (bild 2). Genom ett drag av c:a 80 Ib s. och 5 cm rörelse kommer sprinten att tvinga ur konan.
  3. Sätt fast ytterkabelns ände på monteringsplattan med en klammer (bild 9 C) och 2 skruvar (bild 9 D). Genomför handtagsmonteringen i den befintliga handtagsfickan (bild 3). För sedan in huvudvajerns sprint i öglan på FXC´s vajer innan packen stängs  (bild 2).
  4. Innan packen stängs skall de 2 undre amortisörerna sättas fast som bilden visar. Skyddskabeln skall sys fast (bild 4).
  5. FXC 12000´s höjdkontroll och luftslang skall sättas fast (bild 5) genom att trä en amortisör igenom höjdkontrollens fäste.

Vanlig Piggyback-montering
Montering på piggyback sele och container.

Varning: När FXC 12000 monteras på piggyback system har man sett att selens längd och rörlighet kan orsaka att slangen sträckes med vådautlösning som följd. För att försäkra sig om att detta inte händer måste slangen vara fritt rörlig. Öglor rekommenderas för att fästa slangen vid selen i stället för att denna sys fast.

Funktionstest
FXC 12000 kan testas i stor undertryckskammare efter att den monterats på fallskärmshöljet för att förvissa sig om att sprinten frigörs.

Varning: FXC 12000 får inte lösas utan belastning.

Höjdinställning
Steg 1. Säkerhetsratten sättes i läge "JUMP".
Steg 2. Justera till önskad höjd med ett mynt som förs in i skåran, på skruven för höjdinställningen, genom att vrida medurs eller moturs till önskad höjd.

Observera: Inga andra verktyg får användas!

Observera: Det är normalt att visaren för höjdinställningen försvinner utanför skalan när flygplanet stiger. Det är också normalt att den icke töjbara luftslangen roterar fritt vid fästet till höjdkontrollenheten.

Garanti
1 år från tillverkningsdatum.

Anspråk
Försäljare och/eller tillverkare av fallskärmar skall under inga förhållanden hållas ansvariga för personskador eller några andra skador, vare sig direkt eller indirekt inför någon person och har inga andra skyldigheter i samband med denna artikel. Försäljaren avsäger sig ytterligare ansvar och köpare/användare avsäger sig härmed alla anspråk.