Handhavande

FXC 12000´s höjdinställning (kalibrering) måste göras på marken på hoppfältet före varje hopp. Kalibrera aldrig FXC 12000 i flygplanet. En allvarlig olycka kan bli resultatet av kalibrering på någon annan plats än på hoppfältet.

Handhavande

  • FXC 12000`s höjdkontroll kan ställas in från 1000 fot (305 m) till 4000 fot (1220 m) över  marknivån. Marknivå kan vara allt från havsnivå upp till 10.000 fot (3050 m) höjd. När man är på marken visar höjdkontrollen direkt i fot över marknivån, på vilken höjd den är inställd att utlösa på. Vetskap om fältets höjd över havet eller barometertryck är inte nödvändigt.
  • Serier som börjar på # 4000 har utlösningsmekanismen för fallhastigheten inställd på mellan 40 - 65 fot per sekund från tillverkaren.
  • FXC 12000 UTLÖSER INTE när hopparen är över den höjd för vilken instrumentet är inställd oberoende av hopparens fallhastighet.
  • FXC 12000 UTLÖSER INTE när hopparen når den höjd för vilken instrumentet är inställt och fallhastigheten är mindre än 40 fot per sekund.
  • FXC 12000 utlöser när hopparen når den höjd för vilken instrumentet är inställt och fallhastigheten överstiger 40 - 65 fot per sekund.
  • FXC 12000 utlöser om hopparen är på eller under den höjd för vilken instrumentet är inställt och hopparens fallhastighet ändras från mindre än 40 till mer än 40-65 fot per sekund.

Exempel
Om FXC 12000 är inställt att utlösa på 1000 fot över marknivån och hopparen utlöser sin huvudfallskärm vid 2500 fot över marknivån kommer inte modell 12000 att utlösa vid 1000 fot, därför att hopparens fallhastighet inte är tillräckligt hög för att utlösa instrumentet. Ett exempel kan illustreras av följande händelse:

En hoppare använder FXC 12000, inställd på 1000 fot över marknivån, på sin reservfallskärm. Hopparen utlöser sin huvudskärm på 2500 fot över marknivån och sjunker under öppen fallskärm till 800 fot. Vid denna låga fallhastighet utlöser inte FXC 12000. Men vid 800 fot över marknivån inträffar en kollision, vilket gör att hopparens fallskärm kollapsar. När hopparens fallhastighet har ökat till mer än 40 - 65 fot per sekund aktiveras FXC 12000 och utlöser reservfallskärmen inom 300 fot.