Beskrivning

FXC 12000 är ett precisionsinstrument konstruerat för fallskärmshoppare som gör planerade fallskärmshopp. Den har konstruerats, utvecklats och tillverkats av FXC Corporation,  världens största tillverkare av räddningsutlösare.

FXC 12000 är helt mekanisk och ej beroende av batterier, tändsatser eller pyroteknisk utrustning. Konstruktionen är både kompakt och tålig för att klara av normal hantering vid fallskärmshoppning. Den viktiga säkerhetsmekanismen på FXC 12000 är ett avkänningssystem som gör enheten helt automatisk. Systemets mekanism känner av fallhastigheten (lufttryck) vertikalt. FXC 12000 kan användas på såväl huvudskärm som reservfallskärm.

FXC 12000´s uppgift är att automatiskt dra utlösningssprinten då fallskärmshopparen når den höjd utlösaren har ställts in på, och om hopparens fallskärmshastighet överstiger 40 - 65 fot/sekund.

FXC 12000 utlöser inte under normala omständigheter när hopparen utlöst sin huvudfallskärm och därmed minskat sin fallhastighet till under 15 - 35 fot/sekund före det att hopparen nått inställd utlösningshöjd för FXC 12000.

Viktigt: FXC 12000 har en "Safety lockout" knapp. Innan hopparen går in i flygplanet måste han/hon vrida över knappen till "JUMP" (hopp). Om hoppet av någon anledning avbryts (och hopparen ämnar landa med flygplanet) skall knappen vridas till "OFF" (av). Detta görs för att undvika ofrivillig utlösning av fallskärmen när snabbt sjunkande flygplan når utlösarens inställda utlösningshöjd.