Introduktion

FXC MODELL 12000 är en automatisk frigörare av utlösningssprint på fallskärm och har speciellt konstruerats att fungera som räddningsutlösare.

FXC 12000 räddningsutlösare är en produkt av mer än 20 års forskning och utveckling av personlig säkerhetsutrustning.

FXC Corporation levererar för närvarande ett flertal typer av automatiska räddningsutlösare till USA´s flotta och flygvapen.

FXC Corporation har producerat mer än 60 000 enheter bara till de väpnade styrkorna i USA. FXC 12000 är en avancerad och ändamålsenlig räddningsutlösare, som har konstruerats specifikt för fallskärmshoppare som gör planerade fallskärmshopp.