OM OSS

Paramecanic AB är ett välrenommerat serviceföretag för fallskärmsutlösare allt sedan starten 1971. Paramecanic startade sin verksamhet i samråd med Svenska Fallskärmsförbundet (SFF), för att täcka behovet av periodisk kontroll av fallskärmsklubbarnas räddningsutlösare.
Under 50 års verksamhet har mycket förändrats, vi har fått mycket god kunskap och erfarenhet som vi kunnat dra nytta av i vår verksamhet med räddningsutlösare, för såväl egna fallskärmshopp som vid utbildning av elever.
Vi justerar, reparerar och funktionskontrollerar räddningsutlösare i vår egen verkstad i Norrtälje.
Paramecanic har av Svenska Fallskärmsförbundet behörighet som fallskärmskontrollant.

Paramecanic AB är av Svenska Fallskärmsförbundet, Luftfartsverket, Försvarets Materielverk och  FXC Corporation, Californien, USA godkänd som verkstad för test, justering och reparation av fallskärmsutlösare KAP3, SENTINEL MK2000, FXC 12000 och ASTRA.

PARAMECANIC AB är FXC’s representant i Europa och svarar för funktionskontroll, justering och reparation men även för försäljning av FXC 12000. Alla reservdelar finns på lager.därför kan vi ge snabb service till Europas alla fallskärmsklubbar.


Vi svarar för att FXC´s allra senaste tekniska konstruktionsförbättringar kommer kunden tillgodo i form av teknisk uppdatering i samband med den periodiska kontrollen.
Paramecanic AB har även sammanställt ett utbildningsprogram för instruktörer, hoppmästare och materielansvariga för att garantera att handhavande  av FXC 12000 liksom för övriga räddningsutlösare utförs på ett korrekt och avsett sätt.
Testutrustning, jiggar och verktyg överensstämmer med FXCs krav och önskemål för FXCs serviceverkstäder.
Paramecanic återför alltid sina erfarenheter till tillverkare och användare via testprotokoll. Materielvarningar utfärdas i samråd med SFF. Förslag till konstruktionsändringar eller iakttagelser, som visar på bristande kvalitet, återförs alltid till tillverkare av utlösare respektive fallskärmar.

Paramecanic har sedan FXC 12000 introducerades på den svenska marknaden 1981, i data samlat varje individs testvärden och avvikande iakttagelser vid den periodiska 1-årskontrollen.

Paramecanic kan även hjälpa till med totalrenoveringar av saltvattenlandade utlösare.

På uppdrag av kund har vi även gjort konstruktionsändringar och omkalibreringar av automatiska fallskärmsutlösare typ Kap3, i syfte att nå extremt låga utlösningshöjder.
SENTINEL MK2000 är en känd elektronisk utlösare bland de svenska hopparna från början av 70-talet. Ett mindre antal är fortfarande i drift i Sverige och får fortfarande en fackmannamässig genomgång vid de årliga funktionskontrollera hos Paramecanic.
Som framgår av ovanstående, har vi kunnandet, erfarenheten och de civila fallskärmshopparnas förtroende !

Vi är väl rustade att ta emot fler uppdrag ! 

Paramecanic AB

Jill & Göran Lilja

I PAM`S team ingår Jonas Lilja även han utbildad och godkänd av FXC Corporation, Kalifornien.

På bilden nedan ses Frank Chevrier President FXC Corp. och Jonas Lilja Paramecanic.