MANUAL PUCCO 30, 70 samt PUCCO 90.

LÄS DENNA INSTRUKTION FÖRE UPPSTART AV PUCCO 30, 70 eller PUCCO 90.

 

Ladda ned manualen till  30, 70, 90 Pucco här

 

Efter uppackning är maskinen klar för start och provkörning.

OBSERVERA att PUCCO som är avsedd att simulera en ishockeysspelares skott mot målvakt med varierande hårdhet är en mycket farlig maskin om den användes på ett felaktigt sätt. 
Maskinskötaren/Tränaren bör tänka på att riskområdet för obehöriga är området framför maskinen i en sektor på 180 grader. Alla åskådare bör alltså uppehålla sig bakom maskinen – precis som på en skjutbana.

Huvudkomponenter:
- elmotor
- styrutrustning för steglös varvtalsreglering – puckhastighet.
- rotor för puckutkast
- snäckväxelmotor som driver revolverframmatning av puckar
-styrutrustning för steglös varvtalsreglering av  snäckväxelmotor 
  variabelt skottempo  - endast PUCCO 70 och PUCCO 90.
- Låda som utgör chassi
- huv som skyddar rörliga delar
- två st magasinsrör i rostfritt stål som tillsammans rymmer 60 puckar.
- två st hjul och ett tredje tvärställt dubbelhjul.
- hjulupphängning med väl avvägd viktfördelning gör PUCCO lätt att       manövrera i både sid- och höjdled.

Spänning:    
220 V, 10 A ~, 1 fas.
Hastighet:   Puckens hastighet kan steglöst regleras från 5-160 km/tim.
Skottempo: PUCCO 70 och PUCCO 90 har steglöst reglerbart skottempo från
                      10 till 60 puckar per minut. Pucco 30 har det skottempo som operatören skapar vid 1 skotts avfyring.

                  
Puckar:        Endast godkänd standardpuck skall användas – de kan dock vara väl slitna. Tolk för puckar medföljer.

Säkerhet:     rött blinkande varningsljus, snabbstopp och elektriskt nyckellås.                 
                  Dubbla tryckknappar för manövrering med tvåhandsgrepp.   

Färg: slagtålig pulverlack.

Kulör: valfri i t ex klubbens färger – efter samråd.

Service, underhåll och reservdelar: Paramecanic AB i Norrtälje, beläget 50 km norr om Stockholm, 50 km från Arlanda.

 

IGÅNGKÖRNING – START UP.

 1. Gummirepet på främre hjulstället är en transportsäkring !

          Lyft av repet före start !
          Häng upp igen före förflyttning !

 1. Anslut maskinen till jordat vägguttag, 220 V, 10 A.

Anslutningskabeln kan komma från sidan eller hänga ner från taket.

 1. Sätt i nyckeln och vrid om. Blå lampa tändes. Röd varningslampa blinkar. Huvudmotorn startar och utkastarskivan roterar med lägsta hastighet – 5 KM /TIM.
 1. Tryck in röd knapp och revolvermagasinet går till startläge om det inte redan står där.
 1. Stäng av med nyckeln och alla motorer stannar.
 1. Montera magasinsrören 1 och 2. Observera att rörens spår ska stämma överens med motsvarande spår i rörhållarna. Alltså 45 graders vinkel bakåt -  utåt.
 1. Ladda röret med puckar. Greppa 8-10 puckar med 2 händer direkt från puckstället och släpp ner hela stapeln i röret. Balansera den orubbade stapeln och följ med fingret i spåret långt ner i magasinsröret.

Detta förfaringssätt gör att puckarna faller tillsammans med fritt fall ända ner i magasinsrörets botten (revolvermagasinet). För långt fritt fall kan göra att en puck studsar i botten och ställer sig på högkant.

Observera att det är helt fel att försöka plocka puckarna en och en. Det kommer att misslyckas! När båda rören eller ett av dem är fyllda med puckar helt eller delvis är maskinen klar för start.
Smörj gärna rören invändigt genom att spruta lite vatten inne i rören
med hjälp av en sprayflaska om rör och puckar är varma en varm sommardag.

7.   Du är nu klar att skjuta Ditt första provskott. Vrid om nyckeln. Vrid upp hastigheten till t.ex 60 km/tim. Greppa de båda handtagen och håll maskinen i ett stadigt grepp. Rikta maskinen mot målet. Tryck in röd och grön knapp, varpå revolvermagasinet startar och börjar mata fram puckar. En ljudsignal “pling” eller grön blinkande lampa  talar om att puckar matas fram. Efter 2 pling /eller blinkande grön lampa kommer första skottet. PUCCO 70 och PUCCO 90 har ett variabelt skottempo. Du släpper grön knapp.

 1. Du kan nu skjuta ett skott i taget genom att trycka in grön knapp och släppa upp så fort skottet går. Röd knapp håller Du in hela tiden. Om Du väljer att hålla båda knapparna inne så kommer puckarna automatiskt tills båda magasinsrören är tomma. Välj själv vilket skottempo som önskas 0,7 sek upp till 6 sek.

Här bör nämnas att övergången mellan de båda rören sker
automatiskt. Maskinen plockar pucken där den finns.

9.   Revolvermagasinet har även en backfunktion. Den använder Du när en puck inte vill falla ner i revolvermagasinet. Drivremmen slirar och Du hör inget pling.

Backa genom att trycka in blå knapp i högst 5
sekunder. Då faller pucken ner och Du kan göra en omstart.
Alternativet är att plocka ur röret ur sin hållare och att med hjälp av
skyddsverktyget (sugkoppen) plocka upp den felaktiga pucken.
Se felaktiga puckar !

10. För att underlätta iplockning av puckar i ett tomt rör bör Du ta för vana att alltid trycka in röd knapp under några sekunder innan Du startar iplockningen.

 1. Efter avslutad träning bör Du vara noga med att tömma både rör och revolvermagasin – 6 puckar i revolvermagasinet !
 1. Stäng av maskinen genom att vrida ner hastigheten till 0 och vrid därefter om nyckeln.
 1. Om Du som operatör av maskinen får problem som innebär plötslig fara och omedelbart vill avbryta bör Du använda snabbstoppet ! En röd knapp på maskinens ovansida ! Tryck med hela handen ! För att återstarta – vrid nyckeln i läge OFF och drag upp den röda knappen. Börjas om från punkt 1.

FÖNSTER Hz.
Ett litet fönster på panelen visar den inmatade frekvensen i Hz.
Vänster fönster för magasinsmotorn och höger fönster för huvudmotorn.

 1. MYCKET VIKTIGT är att alltid sänka hastigheten till lägsta och stänga av maskinen innan puckarna samlas in eller Du eller någon annan går framför maskinen.

PUCCO 30, 70 och 90 kan med fördel användas på is och går även bra på trä, kortklippt gräsmatta, plast och målad eller sopad betong.
Använd gärna en hink med vatten och bada puckarna för att ta bort grus och sand från puckarna innan Du laddar rören igen.

Om Du har plats på bredden kan Du hinna med att träna 2 eller 3 målvakter samtidigt om Du ställer upp målburarna i bredd med ca 2-4 meters lucka.

Antalet puckar,  utan avbrott för positiv kritik till eleven och instruktioner från tränaren, kan vara från någon enstaka upp till oändligt.

Återsamling av puckar gör Du med maskinen stoppad och elektriskt avstängd.

Puckuppsamlaren och tolk är tillbehör till maskinen.

Genom att ställa upp puckarna i puckstället får Du tre fördelar förutom ordning och reda:

 1. Snö och vatten rinner bort. – Grus och sand faller bort.
 1. Bättre uppsikt över antal och skadade puckar.
 1. Lättare att greppa 8 – 10 puckar, lyfta dem mellan två fingrar och släppa ner stapeln i röret.

Typ av puck, som är bäst att använda,  är väl använda träningspuckar.
Använd gärna gamla ” gatupuckar ” , som har varit med i många år !
Skadade puckar med hål och gropar är inga problem.

Problem ger puckar som har skador typ ”råttöron” ! Klipp bort öronen och snygga till med en fil och pucken kan användas igen !

Det går också utmärkt att använda nya puckar.

Använd magasinsrörets nedre ände, som tolk efter reparation av puckarna eller medlevererad tolk.

En god regel är att släppa alla puckar, som man avser att använda, genom ett fristående rör eller tolk innan man tar dem i bruk. Observera då att röret är svagt koniskt och att det är den nedre oslitsade delen som är den smalaste och kritiska delen. Puckar, som tolkats bör ju inte blandas med klubbens övriga puckar.  Ett tips är att märka dem med färg – t.ex en röd prick på båda sidor !

Puckar, som inte håller internationella mått, finns på marknaden – se upp vid köp !
Använd  den medföljande tolken för puckar.                  
Om maskinen användes inomhus på helt torra golv – typ innebandy, tennis, volleyboll eller plastis bör Du spraya vatten med en enkel sprayflaska f i rören före iplock av puckar. Detta kan upprepas mellan varje förnyat iplock av 60 puckar.
Puckarna blir varma och större vid ett träningspass med högt tempo.

Solvarma puckar blir lätt klibbiga och glider sämre i röret. Ett tips är   att skölja dem i vatten och blir det lite vatten kvar i hinken, som de förvaras i, så smörjer vattnet och Du har fått samma förhållande, som på kall is.  
Kontrollera att rören är fria från gummiavskrap. Om rören har fått en
svart gummibeläggning på insidan kan beläggningen avlägsnas med hjälp av en nyinköpt toalettborste och tvålvatten.

Sandiga puckar bör alltså tvättas i vattenhinken innan de användes !

Det här är en kort information – vi jobbar ständigt med att förbättra manualen. Vi hoppas att Ni ska få mycket glädje av Er maskin PUCCO 30. 70 eller 90.

Naturligtvis önskar vi få ta del av Era förslag till förbättringar på maskinen när Ni har använt den en tid

Om Du/Ni har problem med handhavandet, kontakta gärna oss. Vi kan säkert hjälpa Er per telefon med  ev. problem,  som kan dyka upp.

Vi träffas på 0176-12223   Kontor                           
070-755 42 57 Mobil

Vi önskar Er lycka till !

Göran & Jill Lilja